Naast VCA wordt op alle bouwplaatsen per 1 april 2019 de Generieke Poortinstructie (GPI) verplicht

Per 1 april 2019 wordt de Generieke Poortinstructie (GPI) verplicht op alle bouwplaatsen in Nederland. Een aantal organisaties accepteert deze veiligheidsinstructie om toegang te krijgen tot de bouwplaats nu al. Het initiatief voor de GPI werd eind vorig jaar door de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVidB) gestart en richt zich op het verhogen en stimuleren van veiligheid en veilig gedrag op bouwplaatsen. Steeds meer organisaties sluiten zich als Onderschrijver aan bij de Governance Code.
WAAROM DE GPI
Poortinstructies zijn instructies die alle medewerkers die een bouwplaats willen betreden, vooraf moeten hebben gevolgd en waarbij een toets wordt afgelegd. Het doel: een hoger veiligheid bewustzijn niveau en meer duidelijkheid voor medewerkers over wat van hen wordt verwacht als het gaat om veiligheid op een bouwplaats. De gloednieuwe Generieke Poortinstructie moet veilig gedrag op de bouwplaats verder verbeteren. Doordat de GPI gelijk is voor alle bedrijven en bouwplaatsen, komt er meer duidelijkheid over het gewenste veiligheidsgedrag op alle bouwplaatsen van verschillende bedrijven. De norm is en wordt hiermee gezet.

De GPI kent drie modules:

  • Module installatie
  • Module infra
  • Module bouw en utiliteit

Certificaat
Om de GPI te kunnen doorlopen en het certificaat te halen, heeft u een inlogcode nodig. Deze bestelt u op https://gpi.explainsafe.nl/webshop De kosten voor deze inlogcode bedragen €8,75 per persoon per jaar.

Check hier of welke bedrijven GPI op de bouwplaats (industrieel, utiliteit of woningbouw) verplicht hebben gesteld.

Terug naar overzicht