Informatiebijeenkomst Informatieplicht energiebesparing

Ondernemers met een energieverbruik van meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar zijn wettelijk verplicht om hun “bevoegd gezag” uiterlijk 1 juli 2019 via het “eLoket” van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) te informeren over de door hen getroffen en nog te treffen energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. 

Meer informatie: klik hier om naar de Metaaluniewebsite te gaan

Terug naar overzicht

Lid worden?

Als DMFI-lid heeft u vele voordelen. Lid van DMFI worden is eenvouding en via onze website te regelen.

Lid worden van DMFI

Bereikbaarheid

DMFI
Einsteinbaan 1
3439 NJ Nieuwegein
Postbus 2600
3430 GA Nieuwegein

T. 030 605 33 44
F. 030 605 32 08
dmfi@metaalunie.nl