Informatiebijeenkomst Informatieplicht energiebesparing

Ondernemers met een energieverbruik van meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar zijn wettelijk verplicht om hun “bevoegd gezag” uiterlijk 1 juli 2019 via het “eLoket” van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) te informeren over de door hen getroffen en nog te treffen energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. 

Meer informatie: klik hier om naar de Metaaluniewebsite te gaan

Terug naar overzicht