Hygiënisch ontwerpen

Hygiënisch ontwerpen voor de voedingsindustrie
Voor bedrijven in de voedingsindustrie is hygiënisch werken noodzakelijk. Veel bedrijven in de voedingsindustrie werken al volgens strikte hygiënische normen en protocollen. Maar ook stelt de overheid steeds strengere regels.

Toch kan er iets misgaan, want produceren blijft ook mensenwerk. Een medewerker maakt een foutje. Materialen en verlichting zijn niet goed schoon te maken. Of bij het schoonmaken worden onderdelen nat die daar helemaal niet tegen kunnen. Bij het ontwerp van een machine is te weinig rekening gehouden met hoekjes en gaatjes waar vuil in achterblijft. Of de elektrokasten zijn zo geplaatst dat machines er dicht bij niet goed schoongemaakt kunnen worden. Door te zorgen voor hygiënisch ontworpen machines en productielijnen minimaliseert u die risico’s.

Hygiënisch ontwerpen:
Al bij het ontwerp van machines en productielijnen gaat het erom micro-organismen zo min mogelijk kans te geven. Dus moet rekening gehouden worden met bijvoorbeeld: verlichting, schoonmaakmogelijkheden, de plaats van elektro-onderdelen. Tegelijkertijd moeten die onderdelen de productiviteit niet beïnvloeden.

Daarbij is allereerst de machinerichtlijn voor machines in de voedingsindustrie een stap in de goede richting. Volgens die machinerichtlijn moeten machines voldoen aan een aantal hygiënische voorschriften (NEN-EN 1672-2 en ISO 14159).

Maar hygiënisch ontwerpen gaat verder dan die richtlijn. Daarom is DMFI gestart met de ontwikkeling van HDN