Afmelden als lid van NBT

Mocht u onverhoopt uw DMFI-lidmaatschap willen opzeggen, dan kunt u dit doen door een aangetekende brief te sturen naar het DMFI-secretariaat. Hierin zegt u uw lidmaatschap op met in achtneming van een opzegtermijn van 6 maanden en tegen het einde van het kalenderjaar.

Adres:
Dutch Machinery for the Food Industry (DMFI)
T.a.v. Secretariaat DMFI
Postbus 2600
3430 GA NIEUWEGEIN

Wij betreuren natuurlijk uw besluit, maar zullen dat vanzelfsprekend respecteren.

Na de ontvangst van uw aangetekende brief krijgt u mogelijk bezoek van onze buitendienstledenadviseur om de reden van uw opzegging met u te bespreken.

Koninklijke Metaalunie

LET OP! Beëindiging van het lidmaatschap van de branchegroep DMFI heeft niet automatisch tot gevolg dat een lidmaatschap van de Koninklijke Metaalunie ook wordt beëindigd. Opzegging van dat lidmaatschap moet bij de Koninklijke Metaalunie zelf gebeuren, met inachtneming van de regels die daar volgens de statuten van de Koninklijke Metaalunie voor gelden