Lassen

Lassen is het verbinden van materialen door druk en/of warmte, waarbij het materiaal op de verbindingsplaats in vloeibare of deegachtige toestand wordt gebracht, terwijl al of niet materiaal met ongeveer dezelfde samenstelling wordt toegevoegd, waarbij continuïteit ontstaat tussen de te verbinden delen. Anders dan bij solderen smelt bij lassen ook het materiaal van het werkstuk, dus niet alleen het toevoegmateriaal.

Voor de voedselproducten is kwaliteit een van de belangrijkste factoren in hun proces. Door toepassing van het orbitaal lassysteem kunnen veel DMFI-leden optimale kwaliteit leveren. Door de mechanisering van de lasmethode verkrijgen zij een hoge reproduceerbaarheid van het laswerk met een zo klein mogelijke fout kans met de modernste technologieën.