Handzame blauwdruk van normen en regels bespaart kosten

Aan machines en installaties voor de voedsel-, dranken- en farmaceutische industrie worden veel eisen gesteld. Logisch, want het gaat om producten die mensen innemen. Maar voor de producenten en hun toeleveranciers is het niet eenvoudig om de juiste weg te vinden in de veelheid van normen, richtlijnen en codes. De branchegroep DMFI (Dutch Machinery for the Food Industry) van de Koninklijke Metaalunie gaat hierin helderheid brengen.

“Wij hebben een blauwdruk geschreven voor machines, componenten en installatiedelen waarvoor hygiëne een rols peelt. Daarvoor hebben we alle relevante bestaande normen, richlijnen en codes geïnventariseerd en over elkaar gelgd. Zo hebben we een concreet verhaal gemaakt dat toepasbaar is in onze markten. We hebben het de naam HDN gegeven: Hygienic Design Network.”

Hans van der Steen vat kort samen waaraan hij en een aantal andere leden van DMFI de afgelopen jaren hard hebben gewerkt. De werkgroep is groter, maar enkele kernleden lichten toe wat hun blauwdruk inhoudt en waarvoor hij bedoeld is. Hans van der Steen werkt bij SKS Process Components in Waalwijk, dat hygiënische leidingcomponenten zoals pompen, afsluiters en buizen levert aan de industrie. Hij vervolgt: “We komen in de praktijk veel vragen tegen als: Hoe moet ik het precies ontwerpen en in elkaar zetten? Waar moet ik rekening mee houden voor de las, de buis en andere aspecten? We hebben daar als werkgroep concrete antwoorden voor samengesteld met normen, juridische aspecten en de praktische kanten van lassen en materiaalkeuze. Daarvoor onderscheiden we vier toepassingscategorieën, op basis van de hygiënische eisen die gesteld worden in de voedingsmiddelenindustrie. We beginnen bij de categorie non-food en eindigen bij aseptisch.”

HDN 1: Is gericht op hygiëne, een aseptische toepassingen.
HDN 2: Toepassingen waarbij het systeem CIP gereinigd wordt.
HDN 3: Behandeld de hygiënische processen die na demontage gereinigd worden
HDN 4: Gericht op de non food.

HDN richtlijnen variëren op het gebied van mechanisch ontwerp, toegepaste materialen, manier van monteren, manier van lassen en de manier van controleren.

Zie ook www.hdn4food.com