SNBT en de bakkerijsector

Een van de mijlpalen van de bakkerijgerelateerde leden, tot 31/12/2019 vertegenwoordigt door branchegroep NBT, was het uitgeven van een eigen magazine, welke op 1 januari 2000 voor de eerste maal verscheen. Het doel van het magazine was: “De schakel vormen tussen toeleveranciers en afnemers. Een communicatieplatform bieden voor beide partijen waarin relevante informatie op een heldere en prettig leesbare manier wordt gebracht.” Voor de borging en continuïteit werd de uitgave van het magazine ondergebracht in de Stichting Nederlandse Bakkerijtechniek (SNBT).

Stichting Nederlandse Bakkerijtechniek
SNBT is opgericht op 30 maart 2001 en statutair zowel als daadwerkelijk gevestigd te Nieuwegein. De stichting heeft als doel: het verbeteren van de communicatie, en meer in het algemeen het bevorderen van een goede verstandhouding, tussen (toe)leveranciers van machines en basisproducten voor de bereiding van voeding- en genotmiddelen, waaronder specifiek de bakkerij gerelateerde leden van de Metaalunie branchegroep Dutch Machinery for the Food Industry (voor het samengaan per 31/12/2019 Nederlandse Bakkerij Techniek), en hun relevante huidige en toekomstige (potentiële) zakelijke relaties. Eén en ander in de ruimste zin des woords.

De stichting kan haar doel verwezenlijken door o.a.:

  • uitgifte van een vakblad of ander mediamiddel voor zowel de ambachtelijke als de industriële Nederlandse brood- en banketbranche;
  • creëren van mogelijkheden tot (collectieve) presentatie voor bakkerij gerelateerde leden (voorheen NBT) en andere gegadigden;
  • het bieden van een gelegenheid tot uitwisseling van gegevens en kennis;
  • het (laten) verrichten van onderzoek;
  • alle overige zaken die ten dienste kunnen staan van de bakkerij gerelateerde leden van DMFI.