Geschiedenis

De Metaalunie-branchegroep DMFI is op 3 november 2005 officieel opgericht. Aanleiding was onder andere de product- en contractuele aansprakelijkheid waar veel machinebouwers mee geconfronteerd werden. Maar ook thema’s zoals norm- en regelgeving, exportbevordering, kennis- en ervaringsuitwisseling bleken aanleiding te zijn voor de oprichting.

De leden van de brancheverenigingen Dutch Machinery for the Food Industry en Nederlandse Bakkerij Techniek hebben op 20 november 2018 de intentie uitgesproken om als één branchegroep verder te gaan. Door de fusie wordt nu een breed scala aan bedrijven vertegenwoordigd, waaronder machinebouwers en -leveranciers, OEM-ers, skid-bouwers, procesinstallateurs, lasbedrijven in alle sectoren zoals bakkerij, zuivel, AGF, vlees, vis, dranken zoals sappen, limonades en bier. En er ontstaat één effectieve en zichtbare sectororganisatie voor alle foodbelangen. Door de bundeling van de gemeenschappelijke belangen van de leden beschikt de vereniging over nog meer autoriteit en inbreng. En door de grote spreiding binnen de diverse voedingsmiddelensectoren geniet de vereniging een breed draagvlak binnen de branche wat een sterke organisatie mogelijk maakt. De branchegroep, die verder gaat onder de naam DMFI, komt op voor de belangen van de aangesloten leden in de machinebouw voor de voedingsmiddelenindustrie.