Missie en visie

DMFI behartigt de collectieve belangen van haar leden in de ruimste zin des woord en streeft naar een gezonde marktverhouding tussen toeleverancier en afnemer om de goede randvoorwaarden te scheppen voor verantwoord ondernemen in de bedrijfstak.