DMFI-> Circulair ondernemen biedt kansen voor installateurs en machinebouwers in de food

Circulair ondernemen biedt nieuwe business kansen! Je vergroot je concurrentiekracht, je creëert nieuwe waarden voor je bedrijf en je klanten. Bovendien is het een innovatieve herijking van je business model. Is deze toekomstbestendig? Welke nieuwe visies zijn er op dit gebied?

Circulaire Economie is een systeem waarin hoogwaardige diensten worden geleverd en waar producten langer meegaan, slim worden hergebruikt en gerecycled. Voor de machinebouw vraagt dit om nieuwe ontwerpen én nieuwe business modellen. Hiervoor zijn vaak nieuwe samenwerkingen nodig. In samenwerking met Koninklijke Metaalunie biedt CIRCO biedt een driedaags praktijkgericht (31/10-14/11-28/11) ontwikkeltraject aan, om samen met ketenpartners, een eigen circulaire propositie in ontwerp en businesscase uit te werken. Zo worden samen nieuwe kansen ontdekt en wordt circulaire business in gang gezet.

Interessant? Klik hier voor meer informatie over het ontwikkeltraject.


terug naar de nieuwsbrief

Terug naar overzicht