GMP (Good manufacturing Pratice)

Het aantonen van GMP of goed vakmanschap is een wettelijke verplichting. Dit betekent dat eventuele vakmanschap aantoonbaar moet zijn, maar ook dat de kwaliteit van uw prestatie  geborgd is. Het aantonen van het vakmanschap ligt vast in de PED (Drukrichtlijn) en de Machinerichtlijn en dit kan bijvoorbeeld met diploma’s of certificaten van de personen die de werkzaamheden hebben uitgevoerd. Zorg dat deze actueel zijn en passen bij de uitgevoerde activiteiten. Deze documenten kunnen onderdeel zijn van het opleverdocument. In geval van de PED, is het aanleveren van deze bewijslast verplicht in situaties waarbij Categorie ll en lll van toepassing zijn. In geval van Categorie 0 en l of situaties waarbij de werkdruk < 0.5 bar betreft, is deze aantoonbaarheid geen verplichting. Dit kan echter optioneel door uw klant gewenst/geëist worden. Enkele voorbeelden van die certificaten zijn VCA, lascertificaat EN9606-2 of het HDN/NIL certificaat “Hygienic welder”.

Volgens de verordening EC2023/2006 (Europese wettelijke verplichting) moet een producent van machines, installaties en apparaten zijn GMP aantonen. De EC2023/2006 is gekoppeld aan de EC1935/2004 voor voedselcontactmaterialen. De kwaliteitsborging is in dit geval van toepassing op het materiaalgebruik. Het bedrijf moet aantonen hoe ze haar kwaliteit controleert en borgt. Aantoonbaarheid en traceerbaarheid zijn daarbij belangrijk. Het betreft in deze gevallen de procedures of werkwijze van een bedrijf en haar toeleveranciers. De kwaliteitsbeoordeling en borging kan bijvoorbeeld eenvoudig aangetoond worden middels het ISO9001 certificaat, maar veel MKB bedrijven zijn niet ISO9001 gecertificeerd.

In die gevallen is uw eigen omschrijving van de manier waarop de kwaliteit wordt geborgd ook voldoende. Het vertrouwen op de blauwe ogen is naïef en kan heel gevaarlijk zijn. De mogelijke claims zijn ook enorm bij calamiteiten. De gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik, maar hij moet uit kunnen gaan van de expertise van een toeleverancier. Daarmee wordt de leverancier medeverantwoordelijk in geval van een calamiteit.

Terug naar overzicht