Instructie (op maat aanwijzing voor gebruiker)

De instructie is misschien wel het meest onderschatte document dat bij een oplevering meegeleverd wordt. Officieel zijn dit de op maat aanwijzingen voor de gebruiker en dit document is een verplichting bij situaties waar de PED Categorie 0 van toepassing is. In gevallen waar Categorie l, ll of lll van toepassing is geldt de verplichting van een meegeleverde handleiding. Een handleiding is meer informatief dan een instructie voor de gebruiker.

Een instructie bevat vooral de informatie die noodzakelijk is om de machine, installatie of apparaat veilig te gebruiken en om voedselveilig te produceren.

De eerder genoemde RI&E en HRA hebben de risico’s blootgelegd en daar zijn de maatregelen op getroffen. Wanneer de risico’s niet opgelost of gereduceerd zijn tot een acceptabel niveau met het ontwerp of de technische maatregelen, blijft de instructie over om de risico’s te voorkomen. In geval van een hygiënisch object, kunnen hier ook de reinigingsinstructie in opgenomen worden. Bijvoorbeeld dat bepaalde onderdelen gedemonteerd moeten worden om goed schoon te krijgen.

De gebruiker moet wel aantoonbaar in kennis gebracht worden met deze instructies.

In de instructies zijn de eerder genoemde grenzen voor het te gebruiken object ook een onderdeel van de instructie. Hiermee wordt oneigenlijk gebruik uitgesloten en kan de verantwoordelijkheid beter overgedragen worden. Dit geldt ook voor wanneer een machine of apparaat een tweede leven krijgt. De wederverkoper die op dat moment als producent wordt gezien, zal ook zijn verantwoordelijkheid moeten kunnen nemen. Wanneer de volledige instructie, inclusief de risico inventarisaties en grensafbakening op dat moment bekend zijn, is dit beter voor alle betrokkenen.

Deze zaken zullen waarschijnlijk een vast onderdeel worden van het aanstaande circulair product paspoort. Voor meer informatie daarover kunt u contact opnemen met het DMFI/NBT secretariaat.

Terug naar overzicht