Risico-inventarisatie en Grensbepaling

Waarschijnlijk heeft u de wettelijk verplichte R&IE uitgevoerd en ook verwerkt in het ontwerp en de verplichte handleiding of gebruikersinstructie. Daar gaan we voor het gemak even van uit. Maar heeft u ook een HRA (Hygiëne Risico Analyse) gedaan en zijn de noodzakelijke maatregelen aantoonbaar? Die HRA heeft namelijk dezelfde status als een RI&E en is volgens de Machine richtlijn ook een verplichting. De doelstelling van een HRA is het oplossen of reduceren van de gevaren of risico’s op het gebied van voedselveiligheid en de productkwaliteit.

Een HRA maken is in veel gevallen een lastige opgave. Dit vergt om volledig te zijn een samenwerking met de gebruiker. Die gebruiker kent de meeste risico’s en vooral ook de ernst en waarschijnlijkheid van optreden.

Als u een standaard machine maakt is dit moeilijk, omdat u de uiteindelijke klant nog niet kent. Vooral in die gevallen is het belangrijk om uzelf al in te dekken voor mogelijke gevolgschaden.

Het advies is om daarom toch een HRA te maken en doe daarbij aannames. Door die algemene aannames te baseren op uw ervaring, is dit een goede indicatie voor de toekomstige gebruiker. Op basis van de aannames neemt u aantoonbare maatregelen op gebied van ontwerp, techniek en instructie en voldoet u aan uw verplichtingen. Als u daarnaast ook nog een omschrijving maakt van de grenzen waarbinnen de machine gebruikt kan worden, is de verantwoordelijkheid (lees aansprakelijkheid) een heel eind afgebakend.

Een duidelijke afbakening en vooral ook de informatie die ten grondslag ligt aan de genomen maatregelen, is ook verhelderend voor de gebruiker. Zij hebben voor uw expertise gekozen, omdat ze zelf vaak technisch minder onderlegd zijn. Communiceer dit document in de verkoop, maar later ook vooral in de uiteindelijke instructie.

Terug naar overzicht