Van de voorzitter

Op 12 september was ik aanwezig bij een bijeenkomst van GMV vanwege het 50 jarige bestaan met als titel “Fit For the Future”. GMV is de tegenhanger van DMFI vanuit de FME. Zoals vele van deze bijeenkomsten was deze ook weer bijzonder inspirerend onder de bezielende leiding van hun voorzitter Theo Bruinsma. Ongeveer 100 jaar geleden is de machinebouw in de voedingsmiddelenindustrie ontstaan. Tot vijftig jaar geleden was dit puur mechanisch. De laatste twintig jaar is dit razendsnel veranderd naar een geautomatiseerde industrie. De komende jaren zal dit opnieuw volledig anders worden met name door “big data”.

Nederland neemt een belangrijke plaats in en is na de Verenigde Staten en Duitsland de derde machinebouwer van de wereld voor onze industrie. En de AgriFood is de grootste industrie ter wereld.

“Fit For the Future” is voor eenieder van belang en in deze snel veranderende wereld kunnen we dit niet alleen, maar zijn branches en alle andere vormen van samenwerking essentieel. Zelf probeer ik dit te doen met andere collega bedrijven en merk dat hiervoor steeds meer andere openstaan en dat dit positief werkt.
Vanuit DMFI probeer ik met GMV om samen meer te gaan doen, datzelfde probeer ik ook met Machevo.

Als voorzitter van DMFI nodig ik jullie alle van harte uit om bij onze volgende ledenbijeenkomst over 3D-scannen of de ALV op 7 november aanwezig te zijn.

Met vriendelijke groet,
Egber Smits


Terug naar de nieuwsbrief

Terug naar overzicht