De invloed van de hogere kosten op de eigen kostprijs

Uit een presentatie van Rob van der Werff, bedrijfsadviseur van de Metaalunie, hebben we de volgende samenvatting voor de DMFI samengesteld met betrekking tot de invloed van de hogeren kosten op de eigen kostprijs en daardoor wellicht ook voor de verkoopprijs.

De boodschap uit die presentatie is vooral dat de kosten goed zichtbaar gemaakt moeten worden. Voor ieder bedrijf geldt een andere verdeling van de kostengroepen en daarom is er geen concreet overzicht van de algemene kosten wijzigingen. Daarom gebruiken we de volgende situatie als voorbeeld. De kostensoorten zijn op te delen in:

  • Materialen
  • Loonkosten
  • Afschrijvingen
  • Exploitatiekosten
  • Huisvestingskosten
  • Overige kosten

Zoals in het voorbeeld duidelijk zichtbaar is, heeft ieder bedrijf zijn eigen verdeling van de mogelijke kosten. Het advies is om de kostensoorten te groeperen en per groep een index te hanteren voor kostprijsberekeningen of onderbouwing van kostprijsveranderingen.
Veranderingen in kostprijzen kunnen terug te vinden zijn in beschikbare data zoals bijvoorbeeld indexcijfers over inkoopprijzen, de loonkosten index en het CPI. (consumentprijsindex)

Index cijfers voor inkoop
Nu er zulke enorme prijsverhogingen zijn, hebben de meeste toeleveranciers de historische prijzen van hun websites verwijderd. Je bent daarom voor een groot deel afhankelijk van de relatie met je toeleverancier. Daarnaast zijn er ook enkele instanties die duidelijkheid verschaffen en geraadpleegd kunnen worden. Deze cijfers zijn vrij inzichtelijk en daarmee ook bruikbaar als onderbouwing van de eigen prijsverhoging naar de klant. Bijvoorbeeld:
www.agoria.be : Op de site van de Belgische collega van de Metaalunie is veel info beschikbaar.
www.meps.co.uk : Betreft veel prijsinfo van grondstoffen.

 Indexcijfers voor lonen
De loonkosten voorde metaalbewerkingscijfers zoals op de afbeelding zichtbaar zijn, kunnen opgevraagd worden via Rob van der Werf van de Metaalunie.

 

Consumenten Prijs Index (CPI)
Deze index kan eventueel gebruikt worden om de verandering in de algemene kosten te bepalen. Bij het CBS kan dit getal op de site gevonden worden en de actuele index is bepaald op het cijfer in 2015.

Indexeren eigen kostprijs
Hieronder is een voorbeeld uitgewerkt waarbij de indexcijfers van inkopen, lonen en overig berekend zijn. De berekening is gebaseerd op de verdeling van het fictieve constructiebedrijf. De cijfers komen uit voorgaande overzichten.

Voor het berekenen van een uurtarief gelden uiteraard de inkoopcijfers niet. Als het inkoopgedeelte verwijderd wordt heeft dat een enorme invloed op de kostprijsverhoging.

 

Lees verder:
Hoe ga je om met prijsverhogingen richting klant
Mogelijke verklaring door economische ontwikkelingen

Terug naar overzicht